Εκτύπωση

Διάρκεια έργου

 

 2009

Χρηματοδότηση

 

 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή

Ενεργειακή Μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Πραγματοποιήθηκε επιλογή των κατάλληλων υλικών κελύφους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και οδηγιών της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και του Τ.Ε.Ε.. Αξιολογήθηκε η ανάγκη τοποθέτησης σκιαδίων σε επιλεγμένους υαλοπίνακες του κτηρίου. Εξετάστηκε ο τύπος φυτεμένου δώματος που μπορεί να εγκατασταθεί στο κτίριο και αξιολογήθηκε η συνεισφορά του στη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου. Εντοπίστηκαν  τα καταλληλότερα σημεία τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στοιχείων και προσδιορίστηκε η αποδοτικότητά τους. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση ως προς την οικονομική απόδοση των συμβατικών συστημάτων κεντρικού κλιματισμού και των αντιστοίχων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 


1

2