Εκτύπωση

Διάρκεια έργου

 

 2011

Χρηματοδότηση

 

 EXENCO Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή

Θερμογραφική ανάλυση του κτιριακού κελύφους του Σχολικού Συγκροτήματος της Γκράβας.

Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση των επτά Σχολικών Συγκροτημάτων της Γκράβας και παράλληλη θερμογραφική απεικόνιση όλων των δομικών συστημάτων των κτιρίων που παρουσιάζουν απώλειες θερμότητας.

1

2

3

4