Διάρκεια έργου

 

 2008-2010

Χρηματοδότηση

 

 Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Σύντομη περιγραφή

Εξετάσθηκε η θερμική συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

(Νίκης 5-7, Σύνταγμα) τόσο με θερμογραφική ανάλυση όσο και με προσομοιωτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου. Απώτερος σκοπός ήταν η αξιολόγηση της απόδοσης του φυτεμένου δώματος ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή του.

1

3

2

   
© ALLROUNDER