Ερευνητικά Προγράμματα

Διάρκεια έργου

 

2012-2015

 

Χρηματοδότηση

 

Framework Program FP7 Collaborative project STREP

Ιστοσελίδα έργου

 

http://nrg4cast.org/

Σύντομη περιγραφή

- Υπηρεσίες διαχείρισης, ανάλυσης και πρόβλεψης ενεργειακών καταναλώσεων σε αστικές & αγροτικές κοινότητες.

- Ανάλυση δεδομένων τοπολογίας δικτύων και συσκευών, ενεργειακών απαιτήσεων και καταναλώσεων, περιβαλλοντικών συνθηκών και τιμών ενέργειας. 

- Ανάπτυξη λογισμικού εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτρέπει την πρόβλεψη και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση μίας κοινότητας. Το λογισμικό θα βασίζεται στην παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου, στην ανάλυση των αιτιών των βλαβών, στη συχνότητα των βλαβών, στον προσδιορισμό των ενεργειακών τάσεων, στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος. 

- Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού σε 2 τελικούς χρήστες, με σκοπό την παρακολούθηση, την πρόβλεψη και τον περιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων. Ο πρώτος χρήστης θα είναι η σύμπραξη των αστικών κοινοτήτων Miren-Σλοβενία, Aachen-Γερμανία και Τορίνο-Ιταλία και θα αφορά θέρμανση, ψύξη, δημόσιο φωτισμό, διαχείριση κυκλοφορίας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Ο δεύτερος χρήστης θα είναι η Πολυτεχνειούπολη του ΕΜΠ στου Ζωγράφου και θα αφορά τη θέρμανση, ψύξη και τον φωτισμό του χώρου. 

Eταίροι έργου

Institut Jozef Stefan (JSI) Ljubljana, Slovenia

National Technical University of Athens Athens, Greece

IREN S.p.A. Reggio Emilia, Italy

ENVIGENCE d.o.o. Solkan, Slovenia

SINGULARLOGIC Athens, Greece

Consorzio per il Sistema Informativo, Turin, Italy

CENTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING Pikermi Attiki, Greece

Διάρκεια έργου

 

2008-2012

1

Χρηματοδότηση

 

Leonardo Lifelong Learning Program

Ιστοσελίδα έργου

 

http://www.realskillseurope.eu/

Σύντομη περιγραφή

Ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση των διαρροών ψυκτικών μέσων. Συνηθέστερες διαρροές. Τρόπους αποφυγής των διαρροών. Μετρητικές διατάξεις εντοπισμού διαρροών. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας με στόχο τόσο την εκπαίδευση όσο και την αξιολόγηση των τεχνικών που ασχολούνται με τη συντήρηση και την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων, εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές οδηγίες.

2 3

   
© ALLROUNDER