Έτος εγκατάστασης

 

2009

Μέγιστη παροχή αέρα

 

690 m³/h

Αφυγραντική ικανότητα

 

0.008 kgΗ2Ο /kg dry air

Προσροφητικό μέσο

 

Silica Gel

Μετρητικά Συστήματα

 

10 αισθητήρες θερμοκρασίας,
2 αισθητήρες υγρασίας,
1 παροχόμετρο

Poster DEC

Τα ψυκτικά συστήματα ανοικτού κύκλου με στερεό προσροφητικό υλικό αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο κλιματισμού, σε σχέση με τα συμβατικά ψυκτικά συστήματα συμπίεσης ατμού. Τα συστήματα αυτά, μέσω ενός περιστροφικού εναλλάκτη εμποτισμένου με προσροφητικό μέσο, αφυγραίνουν τον αέρα του περιβάλλοντος που εισέρχεται στο σύστημα. Το βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι η δυνατότητα συγκράτησης σημαντικών ποσοτήτων υγρασίας από τον αέρα. Μάλιστα, σε σχέση με τους ψύκτες ανοικτού κύκλου υγρού προσροφητικού μέσου, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αφύγρανσης. Για το λόγο αυτόν, χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου η ρύθμιση της υγρασίας είναι απαραίτητη, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οι χώροι φύλαξης τροφίμων. 

Εκτός από τον περιστροφικό εναλλάκτη (τροχό αφύγρανσης), άλλα βασικά εξαρτήματα του συστήματος αυτού είναι ο υγραντήρας, ο αναγεννητής και οι εναλλάκτες θερμότητας.

Γενικότερα, τα συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου έχουν δύο πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία τα καθιστούν ξεχωριστά και ίσως στο άμεσο μέλλον και περιζήτητα:

  • Διαφορετικός τρόπος λειτουργίας σε σχέση με τα κοινά κλιματιστικά αφού γίνεται σε διαφορετικά σημεία η αφύγρανση, η θέρμανση και η ύγρανση του ρεύματος αέρα. Επομένως το ρεύμα αέρα που εισέρχεται στο χώρο αποκτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σταδιακά και σε διαφορετικά σημεία του συστήματος.
  • Αμελητέες απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ηλεκτρισμού είναι μόνο παρασιτική και περιλαμβάνει ανεμιστήρες, κυκλοφορητές και όργανα ελέγχου.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως στόχο την πειραματική αξιολόγηση ενός συστήματος ανοιχτού κυκλώματος (αέρα- αέρα) με στερεό αφυγραντικό υλικό. Κατά τη διάρκεια του πειράματος γίνεται:

  • Καθορισμός συνθηκών αναφοράς για τον αναμεμειγμένο αέρα (περιβάλλοντος και αέρα ανακυκλοφορίας)
  • Καθορισμός συνθηκών αναφοράς για τον αέρα εσωτερικού χώρου
  • Υπολογισμός συντελεστή συμπεριφοράς της εγκατάστασης (COP)
  • Υπολογισμός της ικανότητας αφύγρανσης (DW) του τροχού
  • Μοντελοποίηση της εγκατάστασης στο λογισμικό MATHCAD

Μέσω των εγκατεστημένων αισθητήρων, λαμβάνονται πληροφορίες για τις ακόλουθες συνθήκες:

Ρεύμα επεξεργασίας:
1) συνθήκες του αέρα ανακυκλοφορίας από το χώρο,
2) συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος,
3) συνθήκες του αναμεμειγμένου αέρα,
4) συνθήκες του αέρα πριν τον αφυγραντικό τροχό,
5) συνθήκες του αέρα μετά τον αφυγραντικό τροχό,
6) συνθήκες του αέρα προσαγωγής, καθώς μπαίνει στον κλιματιζόμενο χώρο.

Ρεύμα αναγέννησης:
1) συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος,
2) συνθήκες του αέρα μετά τις ηλεκτρικές αντιστάσεις θέρμανσης,
3) συνθήκες του απορριπτόμενου αέρα μετά τον αναγεννητή.

1 2

3 

 

 

 

 

 

 

{Flash=/images/learningtools/dessicant/20101015_cdessicant.swf|width=900|height=800|bgcolor=#CCCCCC0|wmode=opaque|base=/images/learningtools/dessicant}

   
© ALLROUNDER