Έτος εγκατάστασης

 

 1996

Ονομαστική ισχύς

 

 300 kW

Ψυκτική ικανότητα

 

 100 ton

Θερμική απόδοση

 

 COP=0.7

Προσροφητικό μέσo

 

 LiBr

Θερμοκρασία εισαγωγής θερμού νερού

 

 17oC

Μετρητικά Συστήματα

 

 Αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης

 
Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία των κλιματιστικών συστημάτων έχει αυξηθεί δραματικά. Ο ηλιακός κλιματισμός αποτελεί μία έξυπνη, εναλλακτική τεχνολογία ψύξης, αφού η ζήτηση του φορτίου συμπίπτει χρονικά με τη διαθεσιμότητα της ηλιακής ενέργειας. Επιπλέον, τα ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και καταναλώνεται λιγότερη πρωτογενή ενέργεια. Η δυνατότητα του περιβαλλοντικού κέρδους είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 1/3 των εκπομπών CO2 παγκοσμίως. 


Το πιο κοινό σύστημα ηλιακού κλιματισμού είναι αυτό της μονοβάθμιας απορρόφησης. Παγκοσμίως, υπάρχουν συνολικά 9 εταιρίες που εμπορεύονται τέτοια συστήματα, η ψυκτική ισχύ των οποίων ξεκινάει από 100kW και φτάνει τα 2000kW.


Δεδομένης της ανάγκης για μείωση των φορτίων κλιματισμού αλλά και της ολοένα και μεγαλύτερης διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην κάλυψη θερμικών φορτίων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής εγκατέστησε έναν ψύκτη μονοβάθμιας απορρόφησης. Επειδή ο ψύκτης αυτός είναι θερμικά κινούμενος, συνδυάζεται ιδανικά με θερμικό ηλιακό σύστημα ή με σύστημα τριπαραγωγής.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή εξυπηρετεί ερευνητικούς σκοπούς και για το λόγο αυτόν, υπάρχει ένας πλακοειδής εναλλάκτης ο οποίος λειτουργεί ως καταστροφέας ψυκτικού φορτίου. Το σύστημα απορρόφησης χρησιμοποιεί τον ψυκτικό πύργο 700kW που είναι ήδη εγκατεστημένος στην ταράτσα του κτιρίου.

 

1 2

Αρχή λειτουργίας

Τα βασικά εξαρτήματα αυτού του συστήματος ψύξης είναι:

  • ο εξατμιστής,
  • ο απορροφητής,
  • ο συμπυκνωτής και
  • η ατμογεννήτρια.

Τα δευτερεύοντα είναι:

  • ο εναλλάκτης διαλύματος/διαλύματος,
  • η αντλία ψυκτικού μέσου,
  • η αντλία αφυγραντικού μέσου και
  • τα όργανα ελέγχου.

Το ψυκτικό μέσο του συστήματος αυτού είναι το νερό. Η αρχή λειτουργίας του ψύκτη είναι ότι υπό συνθήκες κενού, το σημείο βρασμού του νερού είναι χαμηλό (περίπου 4.5oC) και έτσι, το νερό που κυκλοφορεί μέσα στις σωληνώσεις του εξατμιστή ψύχεται. Κατά τη διάρκεια της ψύξης, οι υδρατμοί του νερού απομακρύνονται για να αυξηθεί η απόδοση. Το LiBr χρησιμοποιείται ως αφυγραντικό μέσο για να απορροφά τους υδρατμούς που παράγονται από τη διαδικασία και να τους μεταφέρει στην ατμογεννήτρια. Εκεί, με τη βοήθεια του θερμού νερού απελευθερώνονται, οδηγούνται προς τον συμπυκνωτή όπου και υγροποιούνται. Μετά την υγροποίηση, το νερό οδηγείται στον εξατμιστή για να ξεκινήσει νέος κύκλος λειτουργίας. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την εξάτμιση απομακρύνεται μέσω ενός πύργου ψύξης.

34

   
© ALLROUNDER