Εκτύπωση

H εξατμιστική ψύξη αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική παραγωγής ψυχρού αέρα, κατάλληλου για εφαρμογές κλιματισμού, παρουσιάζοντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητάς του, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής έθεσε σε λειτουργία πειραματική μονάδα εξατμιστικής ψύξης, η οποία ακολουθεί τον κύκλο Maisotsenko. Ο κύκλος αυτός χρησιμοποιεί μια πρωτότυπη γεωμετρία ώστε να μεγιστοποιείται η ψυκτική απόδοση. Τα πλεονεκτήματα του κύκλου Maisotsenko έναντι των απλών εξατμιστικών συστημάτων είναι:

Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα του ψύκτη ως κατάλληλου ακόμα και την πλήρη αντικατάσταση συμβατικών ψυκτών, παρέχοντας αδιάλειπτα νωπό αέρα σχεδόν σταθερής θερμοκρασίας 21oC – 22oC και υγρασίας περίπου 55%. Εξετάστηκε, επίσης, η δυνατότητα βελτίωσης του ψύκτη με τον ανεξάρτητο έλεγχο παροχών αέρα των ρευμάτων, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης νερού και χαμηλότερης τελικής θερμοκρασίας του ψυχρού αέρα. Αποδείχτηκε πειραματικά ότι η μείωση παροχής του ψυχόμενου ρεύματος κατά 50% υποβιβάζει την τελική θερμοκρασία μέχρι και 2.5oC, επιτρέποντας στον ψύκτη να καλύψει ακόμα πιο δυσχερή ψυκτικά φορτία. Επίσης, η μείωση κατά 50% του εργαζόμενου ρεύματος οδηγεί σε εξοικονόμηση νερού κατά 40% περίπου, χωρίς ο τελικός αέρας να είναι πάνω από 1.5οC θερμότερος σε σχέση με τις ονομαστικές παροχές.

Poster Maisotsenko

3

 

 

 

 

4