Έτος εγκατάστασης

 

 2013

Μέγιστη παροχή αέρα

 

 2000 m³/h

Αφυγραντική ικανότητα

 

 0.008 kgΗ2Ο /kg dry air

Προσροφητικό μέσο

 

 LiCl

Πηγή θερμότητας

 

 Θερμικό ηλιακό πεδίο

Σε αυτό το σύστημα κλιματισμού, ο υπό επεξεργασία αέρας αφυγραίνεται και ψύχεται, μέσω της άμεσης επαφής του με ένα υγρό αφυγραντικό υλικό. Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες κλιματισμού, το σύστημα χρησιμοποιεί θερμότητα και όχι ηλεκτρισμό. Επειδή η θερμότητα που απαιτεί είναι χαμηλής ενεργειακής στάθμης, το σύστημα θα ενσωματώνει θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες επιφάνειας 10m2. Το θερμικό ηλιακό σύστημα έχει γίνει δωρεά από την εταιρία REHAU, ενώ ορισμένα επιμέρους εξαρτήματα του υδραυλικού δικτύου έχουν γίνει επίσης δωρεά από την εταιρία WILO.
Η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία κλιματισμού ανοικτού κύκλου με υγρό αφυγραντικό υλικό, αποτελεί ιδανική λύση για ενεργοβόρα κτίρια με υψηλά λανθάνοντα φορτία.

Υδραυλικό σχέδιο μονάδας

Μετρητικός εξοπλισμός μονάδας

Κάτοψη χώρου

1

   
© ALLROUNDER