Έτος εγκατάστασης

 

 2010

Ονομαστική ισχύς

 

 16 kW

Ψυκτική ικανότητα

 

 20 kW

Θερμική απόδοση

 

 COP = 1.1

Προσροφητικό μέσο

 

 LiBr

Θερμοκρασία εισαγωγής θερμού νερού

 

 160oC

Οι θερμοκίνητοι ψύκτες παρέχουν ψυχρό νερό το οποίο είτε διανέμεται μέσω δικτύου ψυχρού νερού σε τοπικές μονάδες είτε χρησιμοποιείται στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες για να παρέχει πλήρως κλιματιζόμενο αέρα. Στην κατηγορία των θερμοκίνητων ψυκτών ανήκουν οι ψύκτες απορρόφησης και οι ψύκτες προσρόφησης.

Οι μικρές μονάδες απορρόφησης, όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση του εργαστηρίου, χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό μικρών ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων και νοσοκομείων, κυρίως σε συνδυασμό με θερμικά ηλιακά συστήματα για την κάλυψη των θερμικών φορτίων της ατμογεννήτριας.
Η διαφορά του διβάθμιου ψύκτη απορρόφησης με τον μονοβάθμιο είναι η μεγαλύτερη θερμική απόδοση της διεργασίας και η δυνατότητα παραγωγής νερού χαμηλότερης θερμοκρασίας. Για να το επιτύχει αυτό όμως ο διβάθμιος ψύκτης απαιτεί υψηλότερη θερμοκρασία εισαγωγής θερμού νερού, σε σχέση με ένα μονοβάθμιο ψύκτη. Έτσι, ενώ στους μονοβάθμιους ψύκτες απορρόφησης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης επίπεδων θερμικών ηλιακών συλλεκτών, στους διβάθμιους ψύκτες περιορίζεται αυτή η δυνατότητα.

Με σκοπό τη θερμοδυναμική ανάλυση και την παραμετρική μελέτη, το Εργαστήριο έχει εγκαταστήσει έναν διβάθμιο ψύκτη απορρόφησης. Μετρήσεις πραγματοποιούνται για διάφορες συγκεντρώσεις διαλύματος και κλιματικές συνθήκες ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για το  συντελεστή συμπεριφοράς της διάταξης.

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή λειτουργίας

Η συγκεκριμένη μονάδα απορρόφησης χρησιμοποιεί LiBr ως μέσο απορρόφησης, νερό ως ψυκτικό μέσο και φυσικό αέριο ως πηγή θερμότητας. Το διάλυμα βρωμιούχου λιθίου είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο απορρόφησης, το οποίο μπορεί να απορροφήσει τον περιβάλλοντα υδρατμό και διατηρήσει χαμηλή πίεση στον ατμοποιητή. Το ψυχόμενο νερό σε θερμοκρασία 14οC εισέρχεται στο εσωτερικό των χάλκινων σωλήνων του ατμοποιητή και το νερό των 4οC ψεκάζεται στο εξωτερικό μέρος των σωλήνων υπό συνθήκες κενού). Το νερό απορροφά θερμότητα από το νερό του ψύκτη και εξατμίζεται. Οπότε η θερμοκρασία του νερού του ψύκτη πέφτει στους 7οC. Το πλούσιο διάλυμα βρωμιούχου λιθίου στον απορροφητή, απορροφά τον υδρατμό και μετά μεταφέρει θερμότητα από τον υδρατμό στο νερό που καταιονίζεται στον πύργο ψύξης. Η θερμότητα του νερού ψύξης μεταφέρεται στον αέρα περιβάλλοντος μέσω του ψυκτικού πύργου. Το φτωχό διάλυμα βρωμιούχου λιθίου οδηγείται με τη βοήθεια αντλίας στη ατμογεννήτρια υψηλής θερμοκρασίας όπου αναθερμαίνεται και το νερό εξατμίζεται από το διάλυμα κάνοντας το πλούσιο σε άλας. Το πλούσιο διάλυμα επαναλαμβάνει τη διαδικασία απορρόφησης και ο υδρατμός πηγαίνει στον συμπυκνωτή όπου υγροποιείται και επανέρχεται στον ατμοποιητή για να ξεκινήσει πάλι ο κύκλος.

3

 

 

 

   
© ALLROUNDER