Λογισμικά ανεπτυγμένα από το εργαστήριο

Οι υπολογιστικοί κώδικες που έχουν αναπτυχθεί από το ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου είναι:

  • Θερμοφυσικές ιδιότητες αλάτων και γλυκολών και αμμωνίας,

  • AMOCO: προσομοίωση κρυοψυκτών και θερμικών μηχανών Stirling,

  • Υπολογιστικός κώδικας αδιαβατικού μοντέλου θερμοδυναμικής ανάλυσης καθώς και του βελτιωμένου στο οποίο προστίθεται η ικανότητα του αναγεννητή, ο υπολογισμός της διάχυσης ενέργειας, καθώς και η πτώση πίεσης που αναπτύσσεται κατά την παλινδρομική κίνηση του αερίου στους χώρους της μηχανής,

  • Υπολογιστικός κώδικας θερμοδυναμικής βελτιστοποίησης αναγεννητή,

  • Υπολογιστικός κώδικας θερμοδυναμικής βελτιστοποίησης μηχανών stirlingβασιζόμενος στο μοντέλο που ανέπτυξε ο R.Tewγια τις ανάγκες του διαστημικού προγράμματος της NASA,

  • Μονοδιάστατη Προσομοίωση εξατμιστικών ψυκτών,   

  • Μονοδιάστατη και διδιάστατη θερμαντλιών απορρόφησης,

  • Προσομοίωση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με στερεό αφυγραντικό υλικό σε ενεργητικούς και παθητικούς περιστροφικούς εναλλάκτες,

  • Προσομοίωση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου, αδιαβατικών και μη αδιαβατικών, με υγρά αφυγραντικά υλικά (LiClLiBrCaCl2).   

 

Εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά 

Τα λογισμικά που έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί το Εργαστήριο έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάλυση και τη προσομοίωση θερμοδυναμικών κύκλων και συστημάτων μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Τα λογισμικά αυτά είναι τα εξής:  

Mathcad

Το Mathcad είναι ένα πανίχυρο υπολογιστικό εργαλείο, που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν, να επεξεργάζονται και να επιλύουν εξισώσεις, αλλά και να οπτικοποιούν και να παρουσιάζουν γραφικά τα αποτελέσματά τους. Το Mathcad αποτελεί καινοτομία στους τεχνικούς υπολογισμούς, καθώς είναι η μοναδική εφαρμογή που συνδυάζει μαθηματική ισχύ, ικανότητα οπτικής παρουσίασης και δημιουργίας αναφορών αλλά και με δυνατότητες συνεργασίας που απαιτούνται από τους επαγγελματίες κάθε κλάδου τεχνικής και επιστημονικής έρευνας αλλά και από φοιτητές και σπουδαστές κάθε κατεύθυνσης.

Matlab

Το πρόγραμμα MATLAB είναι ένα εύχρηστο και ευέλικτο υπολογιστικό περιβάλλον για υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως τεχνικοί υπολογισμοί, σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων ελέγχου, επεξεργασία σήματος και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, έλεγχος πειραματικών διατάξεων και συλλογή μετρήσεων και μοντελοποίηση και ανάλυση οικονμικών δεδομένων. Το περιβάλλον του MATLAB υποστηρίζει την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών και σύνθετων λειτουργιών σε εξειδικευμένες περιοχές εφαρμογών καθώς περιέχει ένα σύνολο συναρτήσεων και εξωτερικών βιβλιοθηκών για πλήστες εφαρμογές.

Comsol

Το λογισμικό COMSOL Multiphysics προσφέρει στον μηχανικό την δυνατότητα επίλυσης σύνθετων και αλληλεπιδραστικών φυσικών φαινομένων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αποτελεί ιδανική πλατφόρμα μοντελοποίησης και σχεδιασμού σε πληθώρα εφαρμογών όπως αισθητήρες και μικρό ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές, προβλήματα ανάλυσης κατασκευών και γεωτεχνικών εφαρμογών, σχεδιασμό ακουστικών συσκευών, μοντελοποίηση και ανάλυση εναλλακτών θερμότητας, συσκευών ανάμειξης και αντιδραστήρων και γενικότερα οποιουδήποτε προβλήματος σχεδιασμού και μοντελοποίησης συζευγμένων φυσικών φαινόμενων.

   
© ALLROUNDER