Εκτύπωση

1

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας σε ενεργειακά θέματα, το Εργαστήριο έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικών ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και ένταξης καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων, ενώ διαθέτοντας τον κατάλληλα διαπιστευμένο εξοπλισμό διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις. Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, το Εργαστήριο έχει προμηθευτεί τα ακόλουθα φορητά όργανα:

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από το Εργαστηρίο Θερμοδυναμικής έχουν επικεφαλής την κ. Ε. Κορωνάκη, η οποία ανήκει στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.