1

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας σε ενεργειακά θέματα, το Εργαστήριο έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικών ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και ένταξης καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων, ενώ διαθέτοντας τον κατάλληλα διαπιστευμένο εξοπλισμό διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις. Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, το Εργαστήριο έχει προμηθευτεί τα ακόλουθα φορητά όργανα:

  • Σύστημα ανεμομέτρου θερμού νήματος τριών συνιστωσών,
  • Ηλεκτρονικά μανόμετρα για μέτρηση διαφορικής πίεσης,
  • Πυρανόμετρο,
  • Θερμοκάμερα για προσδιορισμό της θερμικής κατάστασή των κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρροές αέρα, απώλειες θερμότητας ή ενέργειας και διείσδυση κρύου αέρα μέσα από τοίχους, οροφές, πατώματα, πόρτες και παράθυρα διαρροές νερού, διείσδυση υγρασίας, ελλιπής ή κατεστραμμένη ή υγρή μόνωση, υγρασία, μούχλα, συμπύκνωση, θερμογέφυρες και άλλα κατασκευαστικά ελαττώματα),
  • Υγρασιόμετρο για την καταγραφή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα,
  • Λουξόμετρο για μέτρηση της φωτεινότητας,
  • Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων για τη μέτρηση της απόδοσης καύσης του λέβητα και της ανάλυσης των καυσαερίων,
  • Τριφασικός αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών,
  • Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών όλων των συνήθων ψυκτικών μέσων το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω της σημαντικότητας της επίδρασης των διαρροών ψυκτικών μέσων στην απόδοση των συστημάτων και συνεπώς στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από το Εργαστηρίο Θερμοδυναμικής έχουν επικεφαλής την κ. Ε. Κορωνάκη, η οποία ανήκει στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

   
© ALLROUNDER