Εκτύπωση

Έτος εγκατάστασης

 

 2011

Μέγιστη παραγωγή νερού

 

 150 lt/ h

Φίλτρα άμμου

 

 5 μμ, 20μm

Ονομαστική ισχύς αντλίας

 

 2.2kW

Μετρητικά Συστήματα

 

 3 ροομετρητές, 4 μανόμετρα  

Poster Reverse Osmosis

Η χρήση μονάδων αφαλάτωσης για την παραγωγή καθαρού νερού (πόσιμου ή αποσταγμένου) από υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό τα τελευταία χρόνια ως η πιο αξιόπιστη λύση στην ουσιαστική αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως η Ισπανία, η Μάλτα και η Σαουδική Αραβία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε νερό με τη χρήση συστημάτων αφαλάτωσης. Επιπλέον, και χώρες που χαρακτηρίζονται από συνεχή πληθυσμιακή αύξηση και ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία, όπως η Ινδία και η Κίνα, έχουν ξεκινήσει να επενδύουν δυναμικά σε μονάδες αφαλάτωσης για τη παραγωγή καθαρού νερού.

1

2

Οι τεχνολογίες αφαλάτωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο μεθόδους, τη θερμική μέθοδο και τη μέθοδο των μεμβρανών: