Εκτύπωση

Ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση των διαρροών ψυκτικών μέσων. Συνηθέστερες διαρροές. Τρόπους αποφυγής των διαρροών. Μετρητικές διατάξεις εντοπισμού διαρροών.  Μονοβάθμια και διβάθμια συστήματα απορρόφησης με LiBr, LiCl. Συστήματα προσρόφησης με silica gel και zeolite.

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 50

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 70%, Εργασίες-Εργαστήρια 30%.