Εκτύπωση

Προγραμματισμός με το λογισμικό Mathcad  και χρήση του σε ενεργειακές εφαρμογές-τεχνολογίες αιχμής. Περιγραφή μονάδων απορρόφησης, επέκταση σε μονάδες διπλής δράσης, ψυχρομετρικός χάρτης, συνθήκες θερμικής άνεσης σε κτήρια, ψυκτικές μηχανές, συστήματα αφύγρανσης με στερεά και υγρά αφυγραντικά υλικά, προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες, μέθοδος F-Chart, ενεργειακή ανάλυση κτηρίου βασισμένη στον ΚΕΝΑΚ . Το μάθημα διεξάγεται στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ).

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 40

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 70%, Εργασίες-Εργαστήρια 30%.