Εκτύπωση

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Τέλειο Αέριο. Κυκλικές Μεταβολές. Κύκλος Carnot τελείου αερίου. Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Εντροπία. Διαγράμματα Τ-S και Η-S (Μοllier). Θερμοδυναμική Πιθανότητα, θεωρητική εντροπία ανάμιξης. Εντροπία μη αναστρέψιμων μεταβολών. Σχέσεις Maxwell και Τds, Θερμοδυναμική δυο φάσεων, Ατμοποίηση, Διάγραμματα. Πίνακες Ατμών, πραγματικά αέρια, θερμοδυναμική παράσταση αναστρέψιμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις (Εξίσωση VDW), Θερμοχωρητικότητα πραγματικών αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι, Μονοδιάστατη ροή.

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 100%. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ            

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α' ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2ΟΣ  ΘΝ).            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΙΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3ΟΣ ΘΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΚΑΥΣΕΩΣ               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΥΚΛΟΣ  STIRLING

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (ΡΕΥΣΤΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΩΡΙΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ          

ΚΥΚΛΟΣ RANKINE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ – ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ