Εκτύπωση

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που απαρτίζουν το Εργαστήριο αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της έρευνας που πραγματοποιείται. Η επίβλεψή τους από τα μέλη ΔΕΠ είναι στενή, πραγματοποιείται όμως υπό κλίμα συνεργατικότητας και κατανόησης. Έχοντας ως βασικό τους κίνητρο την εντρύφηση στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έχουν δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

Οι ήδη αναγορευμένοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

Οι τωρινοί Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: