Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που απαρτίζουν το Εργαστήριο αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της έρευνας που πραγματοποιείται. Η επίβλεψή τους από τα μέλη ΔΕΠ είναι στενή, πραγματοποιείται όμως υπό κλίμα συνεργατικότητας και κατανόησης. Έχοντας ως βασικό τους κίνητρο την εντρύφηση στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έχουν δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

Οι ήδη αναγορευμένοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • 2015, Χριστοδουλάκη Ρόζα, Thermodynamic analysis of open cycle evaporative cooling systems with liquid desiccant mediums
 • 2013, Τερτίπης Δημήτριος, Μοντελοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση Συστημάτων Εξατμιστικής Ψύξης
 • 2013, Αντωνάκος Γεώργιος,Βελτιστοποίηση μηχανής Stirling και του Αναγεννητή της 
 • 2010, Λώλος Περικλής, Βελτιστοποίηση κύκλου Kalina,

 • 2004, Μπορμπιλάς Νικόλαος, Θερμοδυναμική ανάλυση κύκλων Stirling,

 • 2004, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικής εγκατάστασης απορρόφησης LiBr-H2O και πύργου ψύξεως,

 • 2002, Αλέξης Γεώργιος, Θερμοδυναμική εγχυτήρων και απόδοσή τους σε ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Οι τωρινοί Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Δόγκας Γεώργιος
 • Νίτσας Μιχάλης
 • Παπουτσής Στράτος
 • Πρέντζα Λουκία
 • Μπίτσικας Παναγιώτης
   
© ALLROUNDER