Τέλειο Αέριο. Κυκλικές Μεταβολές. Κύκλος Carnot τελείου αερίου. Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Εντροπία. Διαγράμματα Τ-S και Η-S (Μοllier). Εξεργειακή ανάλυση συστημάτων. Εντροπία μη αναστρέψιμων μεταβολών. Σχέσεις Maxwell και Τds, Θερμοδυναμική δυο φάσεων, Ατμοποίηση, Διάγραμματα. Πίνακες Ατμών, πραγματικά αέρια, θερμοδυναμική παράσταση αναστρέψιμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις, Θερμοχωρητικότητα πραγματικών αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι.

Tεχνολογίες αιχμής στην ψύξη. Περιγραφή μονάδων απορρόφησης, επέκταση σε μονάδες διπλής δράσης, ψυχρομετρικός χάρτης, συνθήκες θερμικής άνεσης σε κτήρια, ψυκτικές μηχανές, συστήματα αφύγρανσης με στερεά και υγρά αφυγραντικά υλικά, προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες, ενεργειακή ανάλυση κτηρίου βασισμένη στον ΚΕΝΑΚ, λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, ενεργειακή μελέτη κτηρίου.

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 40

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 100%.

 

   
© ALLROUNDER