Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Διαθέσιμα Θέματα Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 

"Λειτουργία πειραματικής διάταξης ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρό αφυγραντικό υλικό". Απαιτούμενα προσόντα: εμπειρία από πειραματικές εγκαταστάσεις.

"Αξιολόγηση πειραματικής διάταξης ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρό αφυγραντικό υλικό". Απαιτούμενα προσόντα: εμπειρία από πειραματικές εγκαταστάσεις, γνώση data logging.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επικ. Καθηγήτρια. Ε. Κορωνάκη για περισσότερες πληροφορίες.

   
© ALLROUNDER