Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το Διδακτικό Προσωπικό του εργαστηρίου έχει υπό την ευθύνη του τέσσερα προπτυχιακά  και δυο μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης επιβλέπονται διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

   
© ALLROUNDER