Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές ώστε να προσφέρει διδακτικό και επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου. Έχει συνεισφέρει ενεργά στη βιομηχανία, σε κοινωνικές ομάδες, σε επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και σε ιδιώτες.   

Με σημείο αναφοράς τις  απαραίτητες εκπαιδευτικές δράσεις και την βασική / εφαρμοσμένη έρευνα, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής έχει επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων του, συμμετέχοντας σε πλείστα ερευνητικά έργα και διατηρώντας στενές διασυνδέσεις με την αγορά των μηχανικών.

Poster Εργαστηρίου

Brochure Εργαστηρίου

   
© ALLROUNDER